1-Materiaalkunde

Studiegidsnr:1005FTIMAT
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Linda Beenaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel geeft een inleiding tot de materiaalkunde die grotendeels gebaseerd is op de wetten van de chemie en de fysica.

 

De eerste hoofdstukken bespreken de atomaire stapeling  (kristalstructuren en voorkomende imperfecties) van metalen en keramische materialen.  Eveneens wordt aandacht besteed aan de specifieke moleculaire opbouw van polymeren.

Nadien worden - aan de hand van de kennis van de structuurkenmerken van de materiaalsoorten -  de chemische, fysische en vooral de mechanische eigenschappen van de verschillende materiaalsoorten uitgelegd en worden oefeningen gemaakt.

Ter voorbereiding van de bespreking van de polymeren en de polymeermatrix composieten wordt een inleiding gegeven in de organische chemie.

De laatste hoofdstukken behandelen een selectie van de basismateriaalsoorten (metalen, polymeren en keramische materialen) tezamen met hun belangrijkste eigenschappen en verwerkingstechnieken.  Eveneens worden de polymeermatrix composieten besproken, waarbij meerdere materiaalsoorten omwille van complementaire eigenschappen zijn gecombineerd.