Organische chemie II

Studiegidsnr:1005WETCHE
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Chemie I & II en Organische chemie I
Contacturen:59
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bert Maes
Veerle Smout
Pieter Mampuys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden de belangrijkste organische reacties behandeld die de verschillende klassen van organische verbindingen kunnen ondergaan of waarlangs ze worden gevormd. De IUPAC-naamgeving, waarvoor de basis al in 'Organische chemie I' werd gelegd, wordt verder uitgebreid. De interconversie van functionele groepen zal vanuit mechanistisch standpunt worden benaderd. Eveneens zal de vorming en reactiviteit van radicalen worden besproken. Doorheen de cursus zal aan de hand van voorbeelden en oefeningen het creatief gebruik van deze reacties voor de synthese van concrete doelmoleculen worden geïllustreerd. Tevens wordt er impliciet retrosynthetisch denken (disconnectie) aangeleerd. Wegens het grote belang van organische moleculen in onze maatschappij, zullen verscheidene illustraties worden gegeven vanuit de farmaceutische en agrochemische industrie. Tevens zullen in het kader van het groeiende belang van duurzaamheid voorbeelden worden gegeven van 'groene' chemie.

Het practicum bestaat uit vier proeven, waarin telkens een verschillend reactiemechanisme wordt geïllustreerd: 
· synthese van alkylacetaten: fruitaroma's (Fischer verestering);
· synthese van cyclohexeen (eliminatie);
· 1,3-difenyl-2-propenon (aldolcondensatie);
· synthese van azokleurstoffen: methyloranje (elektrofiele aromatische substitutie).
Minstens een week vóór de aanvang van het practicum wordt een verplichte inleidingsles gegeven, waarin verschillende labovaardigheden (o.a. reflux, destillatie, smeltpuntbepaling, extractie,...) worden toegelicht. Ook de uit te voeren experimenten en de veiligheidsvoorschriften worden tijdens deze sessie grondig besproken.