Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Fysiologie

Studiegidsnr:1005WETFYS
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Han Asard
Lucia Vergauwen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel fysiologie bestaat uit twee delen, met name dierenfysiologie (Prof. R. Blust, momenteel gedoceerd door dr. Lucia Vergauwen), en plantenfysiologie (gedoceerd door Prof. H. Asard). In elk onderdeel worden de belangrijkste fysiologische processen uitgelegd, en het belang ervan voor de ontwikkeling en het functioneren van het organisme. In de plantenfysiologie betreft dit bijvoorbeeld de waterhuishouding, opname van mineralen, de werking van plantenhormonen, en een inleiding tot de stressfysiologie bij planten. De praktische oefeningen die de theorie van dit opleidingsonderdeel begeleiden worden apart gegeven (zie Geïntegreerd Practicum)