Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Media en digitale samenleving

Studiegidsnr:1006CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx
Karolien Poels
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel heeft als basisdoel de studenten bewust te maken van de mechanismen van de media in de gedigitaliseerde samenleving en de risico’s voor vertekende opinievorming en polarisering. Door de studenten vertrouwd te maken met deze mechanismen zijn ze beter voorbereid om in hun eigen domein de opportuniteiten en risico’s te zien voor de verspreiding en toepassing van (wetenschappelijke) kennis en informatie, alsook de ontwikkeling van ICT toepassingen. Het opleidingsonderdeel wordt opgebouwd door het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Hierbij komen volgende thema’s aan bod, waarbij dialoog en reflectie belangrijk zijn, waarbij er aandacht is voor verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten, en waarbij andere denkbeelden, standpunten en ideeën een prominente plaats krijgen:

  • Nieuws & informatie (o.a. fake news, opinievorming & confirmation bias);
  • Media-verantwoordelijkheid en media-ethiek (o.a. technologie is niet neutraal);
  • Reclame (o.a. mengvormen nieuws/reclame, privacy en rol van wetgeving);
  • Entertainment (o.a. seksualisering);
  • Sociale media (o.a. cyberpesten, hate speech, interpersoonlijke relaties) ;
  • Technologie (o.a. automatisering, impact van data, economische achtergrond en monopolievorming, Big data, artificiële intelligentie, Internet of Things (IoT), algoritmes).