Logica, ken- en wetenschapsleer

Studiegidsnr:1006FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Erik Myin
Karim Zahidi
Farid Zahnoun
Thomas Van Es

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We maken kennis met de symbolische taal van de hedendaagse logica en leren technieken kennen om de geldigheid van redeneringen te beoordelen: waarheidstafels, bomen, natuurlijke deductie en Venn-diagrammen. In de onderdelen kenleer en wetenschapsfilosofie maken we kennis met de belangrijkste strominen en concepten in de wetenschapsfilosofie. Ondermeer worden behandeld:

- empirisme, positivisme, inductivisme, deductivisme, wetenschappelijk realisme, sociaal constructivisme, (normatief) naturalism

- het deductief-nomologisch model voor verklaring en voorspelling

- inference to the best explanation

- het realismedebat