Logica met oefeningen

Studiegidsnr:1006FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Erik Myin
Karim Zahidi
Thomas Van Es

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten leren methodes kennen om na te gaan of redeneringen logisch correct zijn (waarheidstafels, bomen, Venn-diagrammen, natuurlijke deductie) en aan de hand van oefeningen worden zij met het gebruik van deze logische technieken vertrouwd gemaakt. Het deel van de cursus over formele logica is bepekt tot propositielogica en predicatenlogica. Tevens moeten studenten leren een analyse te maken van de plausibiliteit van informele redeneringen. Zij moeten kunnen aangeven waar mogelijke problemen schuilen in voorbeelden van informele redeneringen.