Engels: grammatica 3. The complex sentence

Studiegidsnr:1006FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Engels: grammatica 3. The complex sentence
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Engels: grammatica 1 én Engels: grammatica 2
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Brisard

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus onderzoekt hoe het systeem van de enkelvoudige en samengestelde zin in het Engels functioneert en reikt het nodige technische instrumentarium hiervoor aan.

Verder bouwend op de studie van de verschillende constituenten in de Engelse zin (bestudeerd tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding), beschrijven we nu de functionele relaties tussen deze constituenten. We vertrekken van de enkelvoudige zin, en meer bepaald van het werkwoord en zijn functionele relaties met verschillende complementeringen. We gaan ook in op de complementering van substantieven en adjectieven.

Hierdoor leggen we de basis voor ons onderzoek naar de complexiteit van de relaties die de ondergeschikte zinnen binnen de structuur van de samengestelde zin kunnen uitdrukken.

Dit onderzoek gebeurt grotendeels tegen de achtergrond van de syntactische theorie uitgewerkt door Noel Burton-Roberts (Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax).