1-Chemie

Studiegidsnr:1006FTICHE
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pieter Billen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze basiscursus start vanuit een indeling van materie, om via atoomtheorie de kwantummechanische aard van elektronen en atoomstructuren te leren begrijpen. De periodieke eigenschappen van atomen worden gelinkt aan hun elektronenstructuur, alsook hun reactiviteit. Ook de ionaire en moleculaire bindingen, alsook intermoleculaire interacties, worden verklaard aan de hand van elektronenstructuren. Verder wordt via een inleiding tot de chemische thermodynamica de brug gemaakt naar neerslagreacties, zuur-basereacties en redoxreacties.