Ecologie

Studiegidsnr:1006WETECO
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Karen Wuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel behandelen we, na een introductie in de (geschiedenis van de) ecologie, volgende onderwerpen:

- Milieucondities & hulpbronnen

- Klimaat & biomen

- Individuen en populaties: dynamiek binnen populaties, interspecifieke competitie, predatie, begrazing & ziekte en evolutie

- Gemeenschappen, successie en diversiteit

- Ecosystemen: energiestromen & primaire productie en nutriëntenstromen en –cycli

 

Bovendien bekijken we de ecologie ook vanuit de praktijk en specifieke milieuproblemen:

- Ecologie in de praktijk: klimaatverandering

- Ecologie in de praktijk: habitatdegradatie

- Ecologie in de praktijk: natuurbescherming en –herstel

- Ecologie in de praktijk: menselijke groei & urbane ecologie

- Ecologie in de praktijk: ecosysteemdiensten

 

Tot slot leer je ook kritisch ecologische stellingen en problemen benaderen door middel van een groepswerk.