Migratie, integratie en diversiteit

Studiegidsnr:1007CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kevin Absillis
Lore Van Praag
Koen De Feyter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten krijgen inzicht in de oorzaken van migratie in Vlaams-Belgisch, Europese en internationale context. De verschillende vormen van migratie worden besproken en de gevolgen van migratie op de samenlevingen op korte en lange termijn worden thematisch bekeken. Het ‘integratiedebat’ en de manier waarop samenlevingen reageren op een meer diverse samenleving worden kritisch benaderd. Er zal bijzondere aandacht zijn voor de beeldvorming rond diversiteit en migratie. De studenten worden geappelleerd aan de manier waarop ze in een migratie-omgeving kunnen ageren.

Vervolgens kunnen volgende thema’s aan bod komen: koloniale geschiedenis en dekolonisatie, identiteit, religie, persoonlijke levenssfeer, onderwijs, arbeidsmarkt, beeldvorming, migratie en integratiebeleid. Telkens zullen dialoog en reflectie belangrijk zijn en zal er aandacht zijn voor verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten, denkbeelden, standpunten en ideeën. Het is de bedoeling om ruimte te geven aan verschillende stemmen en perspectieven.