Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Migratie, integratie en diversiteit

Studiegidsnr:1007CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koen De Feyter
Kevin Absillis
Lore Van Praag
Fran├žois Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten krijgen inzicht in de oorzaken van migratie in de Vlaamse/Belgische, Europese en internationale context. De verschillende vormen van migratie worden besproken alsook worden de gevolgen van migratie op de samenlevingen op korte en lange termijn thematisch bekeken. Er zal daarbij bijzondere aandacht zijn voor de beeldvorming rond diversiteit en migratie. Hoe reageren samenlevingen bijvoorbeeld op het feit dat de diversiteit toeneemt? Concreet zullen de volgende thema’s aan bod komen: koloniale geschiedenis en dekolonisatie, identiteit, religie, persoonlijke levenssfeer, onderwijs, arbeidsmarkt, beeldvorming, migratie, migratie- en integratiebeleid. Tijdens de lessen wordt er steeds aandacht geschonken aan dialoog en reflectie en worden dus verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten, denkbeelden, standpunten en ideeën in acht genomen. De studenten zullen tevens worden geappelleerd aan de manier waarop ze in een migratie-omgeving kunnen ageren.