Algemene cel- en weefselleer van de huisdieren I

Studiegidsnr:1007FBDDIE
Vakgebied:Diergeneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:85
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jean-Pierre Timmermans
Inge Brouns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel van de cursus wordt een overzicht gegeven van de microscopische technieken die kunnen gebruikt worden om beeldinformatie te verwerven over cellen en weefsels. Op die manier kan je beelden die tot stand zijn gekomen met deze technieken interpreteren. Je verwerft inzicht in de (bio)medische toepassingen van de verschillende  microscopische technieken.
 
Vervolgens wordt de ‘cel’ besproken als kleinste georganiseerde levende eenheid binnen een organisme. Hierbij bespreken we de aparte subcellulaire structuren in detail en beschrijven we de biochemische en fysiologische processen waarin ze betrokken zijn. Dynamische processen in de cel zoals, endocytose, exocytose, afbraak van eiwitten, celcyclus, celdeling en apoptose, energiehuishouding,...  worden uitgediept.
 
Bij de bespreking van de 'weefsels' worden de belangrijkste celbiologische aspecten van 'typische' cellen in verschillende weefsels gerelateerd aan hun functie, en wordt het belang van extracellulaire matrixcomponenten toegelicht. Hierbij behandelen we bedekkende en klierepithelen, bindweefsels en steunweefsels, spierweefsels en zenuwweefsel.
 
Tot slot wordt bloed, bloedvorming en lymfoïde organen, inclusief immuunstelsel, behandeld in het gedeelte 'Transport en verdediging'.