Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vrijheid, burgerschap en democratie

Studiegidsnr:1008CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert
Patrick Loobuyck
Fran├žois Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de eerste lessen wordt er gefocust op politiek-filosofische benaderingen van 'vrijheid', 'burgerschap' en 'democratie'. Auteurs zoals Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Will Kymlicka, John Stuart Mill en John Rawls staan hierbij centraal. In de andere lessen wordt er ingegaan op concrete onderwerpen zoals populisme, mensenrechten en burgerrechten, weerbare democratie, gender en intersectionaliteit, actief burgerschap, en democratie op het Europese niveau.