Biokatalyse en bio-energetica

Studiegidsnr:1008FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:50
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sylvia Dewilde
An Bracke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De eigenschappen van enzymen zal worden toegelicht alsook het effect van de enzym-, substraat-, inhibitor- en activatorconcentratie op de kinetiek.  Vooral de  mechanismen welke bijdragen tot de verhoging van reactiesnelheid door enzymen zullen worden bestudeerd aan de hand van verschillende voorbeelden. Verder wordt aandacht besteed aan de opbouw van het actief centrum en substraatbinding. De regulatie van de enzymatische activiteit door allosterie, coöperativiteit, en door covalente modificaties wordt eveneens besproken.
Naast de basis elementen van de enzymologie, is er een introductie in de bio-energetica: hoe wordt energie in de cel op een efficiënte manier overgedragen? Een overzicht zal gegeven worden van de oxidatieve afbraak van de koolhydraten (glycogeen afbraak, glycolyse, citroenzuurcyclus, oxidatieve forsorylatie) en licht en donker reacties van de fotosynthese.
Het effect van hormonen, groeifactoren, transcriptiefactoren en receptoren, m.a.w. de signaaltransductie cascades, op het metabolisme en op de besproken enzymes zal tevens worden toegelicht.