Inleiding tot de fysiologie en functionele anatomie

Studiegidsnr:1008FBDFAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:34.5
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gilles De Keulenaer
Paul Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit 2 grote delen: algemene fysiologie en anatomie.

In het gedeelte algemene fysiologie wordt een fysiologische benadering gegeven van volgende celtypes: de endotheelcel, de zenuwcel, en de verschillende soorten spiercellen. Basisbegrippen van de fysiologie zoals rustmembraan potentiaal, actiepotentiaal, pacemaker potentiaal en spiercontractie worden toegelicht tijdens hoorcolleges en geillustreerd met animatiefilms. Waar relevant worden farmacologische aangrijpingspunten van cellulaire functies behandeld. Tijdens demonstratie practica wordt de grens tussen theorie en praktijk verder verkleind.

In het gedeelte anatomie wordt een theoretische en practische demonstratie gegeven van het skelet en het centrale zenuwstelsel. Nadruk wordt gelegd op het functioneel belang van de anatomische aspecten van beide orgaansystemen.