Ethiek

Studiegidsnr:1008FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hugh Desmond

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Moeten we altijd onze beloftes nakomen? Mogen we dieren eten?  Kunnen we elkaar verantwoordelijk houden voor onze daden? Wat is ‘het goede leven’? Hoe moet morele opvoeding eruitzien?  Dit zijn vragen die moraalfilosofen proberen te beantwoorden. De cursus ‘Ethiek’ biedt een inleiding in de wijsgerige ethiek. We duiden centrale begrippen in de wijsgerige ethiek, geven een overzicht van de belangrijkste meta-ethische en normatief-ethische theorieën en vragen ons af of empirische informatie over hoe mensen feitelijk handelen (uit de psychologie of de culturele antropologie bijv.) relevant is voor moraalfilosofische vragen over hoe ze moeten handelen. De cursus geeft niet louter een historisch overzicht, maar wil laten zien dat oude ethische tradities nog steeds een belangrijke bijdrage aan actuele maatschappelijke discussies kunnen leveren.