Kaleidoscopisch projectwerk

Studiegidsnr:1008WETPRO
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min. 8/20 voor Groepen en ringen, Calculus, Multivariate calculus, Lineaire algebra en meetkunde, Num. analyse, Inl. tot programmeren, Alg. fysica I, Getallen en verzamelingen, Computerpracticum en Discrete wiskunde
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc David

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het Kaleidoscopisch Project bestaat uit twee taken waarvan één tot het domein van de fundamentele wiskunde en één tot het domein van de toegepaste wiskunde behoort.

Meer practische aspecten worden verduidelijkt in de handleiding voor de bachelorproef op de departementele website: http://win.ua.ac.be/content/kaleidoscopisch-project-bachelor-wiskunde 

Op deze website vind je ook een lijst  van alle werkjes die op dit ogenblik beschikbaar zijn. De beschrijving van de taken in dit overzicht is slechts summier: vooraleer je een bepaalde opdracht kiest kan je dan best eerst meer details vragen bij de begeleider ervan.