Biopolymeren

Studiegidsnr:1009FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Xaveer Van Ostade

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus zal stap na stap worden nagegaan waarom biomoleculen een karakteristieke structuur vertonen die hen in staat stelt tot het uitvoeren van een soms zeer specifieke taak.
Het eerste deel behandelt de energetische krachten welke biopolymeren bij elkaar brengen en houden, en die voor de flexibiliteit en dynamiek van deze moleculen instaan.
De drie volgende delen betreffen een bespreking van de structuren van respectievelijk de nucleïnezuren, eiwitten en carbohydraten. Daarbij worden de bouwstenen van elk van deze moleculen eerst besproken, waarna wordt nagegaan hoe deze zich organiseren in primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire structuren.
Het laatste deel betreft de lipiden welke sensu strictu geen biopolymeren kunnen genoemd worden, doch worden behandeld gezien hun modulaire opbouw en belang bij cellulaire processen.