Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Biomoleculen en cellen

Studiegidsnr:1009FBDBMW
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Winnok De Vos
Eva Geuens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee grote onderdelen: “biomoleculen” en “cellen”.

Tijdens de colleges "Biomoleculen" worden de volgende moleculen behandeld:
- suikers, met als type moleculen structurele en energierijke koolhydraten;
- vetten, met nadruk op membraanlipiden;
- eiwitten, met als typemoleculen de globines
- nucleïnezuren, met als typemoleculen viraal, bacterieel en eukaryoot RNA en DNA
 
Bij de bespreking van de "Cellen" ligt de nadruk vooral op de structuur en functie van de celorganellen:
- membranen en membraantransport;
- cytoskelet en celverbindingen en celcommunicatie;
- kern, eiwitsynthese, endoplasmatisch reticulum, Golgi-apparaat;
- lysosomen, endocytose en fagocytose, membraamrecycling;
- peroxisomen, mitochondria en energiehuishouding in de cel;
- signaaltransductiemechanismen: messengers en receptoren
- de celcyclus, DNA replicatie, mitose en apoptose
- seksuele reproductie, de vorming van gameten en het proces van meiose.