Cultuurfilosofie

Studiegidsnr:1009FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit twee delen: een systematische inleiding in de grondnoties en de methodologieën van de cultuurfilosofie en een cultuurhistorische inleiding in de moderniteitanalyse, met inbegrip van een aantal debatten uit de actualiteit.