Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Arts en maatschappij 1

Studiegidsnr:1009GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:74
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Van Hal
Philippe Jorens
Geert Dom
Dirk Van West
Inge Glazemakers
Nico Van der Lely

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wat het onderdeel ‘Verslaving’ betreft. Het is van ontzettend groot belang dat toekomstige artsen vertrouwd zijn met verslavingsproblematiek. Het herkennen door de arts van symptomen die kunnen wijzen op verslaving, kan interventie in een vroeger stadium mogelijk maken. Daarnaast is het ook van groot belang dat artsen verslaafden zien als ‘gewone’ mensen met een (verslavings)probleem. Dit geeft de behandeling alleen maar meer kans op slagen.

Om de impact van verslaving beter te kunnen inschatten als arts is het belangrijk inzichten te verwerven in de normale ontwikkeling en persoonlijkheid (deel Medische Psychologie).

Naast mensen met verslaving krijgen artsen ook te maken met mensen die andere ideeën hebben over ziekte en gezondheid. Cultuur bepaalt niet alleen hoe mensen omgaan met ziekte maar ook hoe ze hun symptomen uiten naar artsen, of hun geloof in 'onze' gezondheidszorg.