Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Moleculaire biologie

Studiegidsnr:1010FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vincent Timmerman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus wordt achtereenvolgens gedoceerd over DNA en chromosomen: structuur en functie van DNA, chromosomaal DNA en chromatine, structuur van chromosomen; DNA replicatie, herstel en recombinatie: DNA mutaties, DNA replicatie mechanismen, DNA replicatie in chromosomen, DNA herstel, homologe recombinatie, locus specifieke recombinatie; Van DNA naar eiwit: Van DNA tot RNA, Van RNA tot eiwit; regulatie van genexpressie: DNA-bindende regulatorische eiwitten, mechanismen van transcriptiecontrole, posttranscriptionele modificaties. Er wordt een inleiding gegeven over recombinant DNA technologie: aanmaken en analyseren van recombinant DNA moleculen, introductie tot kloneringsvectoren.