Histologie

Studiegidsnr:1010FBDBMW
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frans Van Meir
Inge Brouns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee grote onderdelen: de weefsels en gespecialiseerde weefsels en orgaansystemen
Bij de bespreking van de weefsels worden vorm en functie van de cellen en extracellulaire matrixcomponenten van de verschillende weefsels behandeld. Belangrijke functionele, celbiologische aspecten van type-cellen in deze weefsels vormen het onderwerp van bespreking bij de ultrastructurele studie ervan :
- de bedekkende en klierepithelen;
- het bind- en steunweefsel;
- het spierweefsel en
- het zenuwweefsel;
Bij de bespreking van de gespecialiseerde weefsels en orgaansystemen zien we:
- bloed en bloedvorming
- zintuigen
- de huid en zijn derivaten


In de practica worden microscopische preparaten van verschillende weefsels en organen bestudeerd. De practicumsessies zijn verplicht.
Het verwerven van de kennis van elektronenmicroscopische beelden is het resultaat van zelfstudie.