Geschiedenis van de middeleeuwen

Studiegidsnr:1010FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tim Soens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Overzicht van enkele cruciale evoluties op politiek-institutioneel; sociaal-economisch; cultureel en ecologisch vlak in de duizendjarige periode tussen ca. 500 en ca. 1500, met bijzondere aandacht voor structuren en instellingen die het dagelijks leven van de gewone man reguleerden. Centraal staat de vraag in hoeverre de latere politieke en culturele wereldhegemonie van West-Europa en de opkomst van dit gebied als eerste geïndustrialiseerde regio al dan niet hun oorsprong vonden in de middeleeuwse periode. Dit impliceert een geografische focus op West-Europa, hoewel steeds vergelijking met andere werelddelen wordt nagestreefd. Elk college vormt een afgerond geheel en bevat een overzicht van thematiek; chronologie; relevantie; hoofdlijnen van het onderzoek en actuele onderzoeksvragen. Bovendien wordt aan de hand van korte, concrete “case-studies” die aansluiten bij de leef- en kenniswereld van de studenten, de relevantie en het onderzoekspotentieel van het onderwerp becommentarieerd en bediscussieerd.