Opvoeringsanalyse

Studiegidsnr:1010FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Edith Cassiers
Edith Cassiers
Elvira Crois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit college analyseert de theateropvoering als zelfstandig artistiek produkt. Aandacht gaat daarbij in de eerste plaats naar de manier waarop met de theatrale middelen werd omgesprongen bij de creatie van een nieuw theatraal ontwerp: de opvoering. In inleidende colleges wordt ingegaan op theoretische en praktische probleemvelden van de opvoeringsanalyse en worden de theatrale middelen (ruimte, decor, muziek, licht, mimiek, gestiek, enz.) als tekensystemen onderzocht. In werkgroepen worden actuele theaterproducties geanalyseerd.