Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

1-Informatica

Studiegidsnr:1010FTIINF
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Ceulemans
Ann Beniest

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • De student kan eenvoudige programma's geschreven in de programmeertaal Python lezen, begrijpen en hun werking beschrijven.
  • De student herkent situaties waarin basisconstructies zoals: variabelen, controle structuren (if-elif-else, while, for), datastructuren (strings, lists, tuples, dictionaries, sets), modulair ontwerp (functies, klassen, modules) gebruikt moeten worden.
  • De student kan algemene programmeerprincipes zoals recursie en modulair programmeren illustreren aan de hand van voorbeelden.
  • De student kan de hierboven vermelde basisconstructies en programmeerprincipes toepassen bij het schrijven van code in Python.
  • De student kan de basisprincipes van object-georiënteerd programmeren (klassen, overerving) uitleggen en gebruiken bij het programmeren.
  • De student is in staat een gedetailleerde beschrijving van een eenvoudige programmeerprobleem te analyseren en hiervoor een gestructureerde oplossing te implementeren in de programmeertaal Python.