1-Informatica

Studiegidsnr:1010FTIINF
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Ceulemans
Ann Beniest

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • De student kan eenvoudige programma's geschreven in de programmeertaal Python lezen, begrijpen en hun werking beschrijven.
  • De student herkent situaties waarin basisconstructies zoals: variabelen, controle structuren (if-elif-else, while, for), datastructuren (strings, lists, tuples, dictionaries, sets), modulair ontwerp (functies, klassen, modules) gebruikt moeten worden.
  • De student kan algemene programmeerprincipes zoals recursie en modulair programmeren illustreren aan de hand van voorbeelden.
  • De student kan de hierboven vermelde basisconstructies en programmeerprincipes toepassen bij het schrijven van code in Python.
  • De student kan de basisprincipes van object-georiënteerd programmeren (klassen, overerving) uitleggen en gebruiken bij het programmeren.
  • De student is in staat een gedetailleerde beschrijving van een eenvoudige programmeerprobleem te analyseren en hiervoor een gestructureerde oplossing te implementeren in de programmeertaal Python.