Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klinische lijn 1 (met inbegrip van verpleegstage)

Studiegidsnr:1010GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:99.5
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benedicte De Winter
Pierre Van Damme
Katrien Bombeke
Sonja Spee
Kathleen De Greef
Annelies J R Janssens
Elke Leuridan
Lieve Baeyens
Nele Michels
Katelijne Baetens
Kristin Van den Bogerd
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Winny Ang
Marijke Avonts
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Pieter Mertens
Angelica Meers
Tine Boiy
An Stevens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Klinische Lijn wil een brug vormen tussen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag van de toekomstige arts en dit vanaf het eerste jaar van de opleiding met nadruk op praktisch inoefenen van vaardigheden in kleine groepen en stages.


De Klinische Lijn 1 omvat het aanleren van basisvaardigheden in de communicatie (actief luisteren: steunend en sturend luisteren, informeren, relatie-opbouw, diversiteit) en medisch-technische vaardigheden (reanimatie, wondzorg, vitale parameters, eerste hulp, werken met spuit en naald, verbanden en zuurstoftoediening) die noodzakelijk zijn voor het efficiënt uitvoeren van de verpleegstage. De verpleegvaardighedenweek start met introductielessen rond de  thema's verpleegeenheid en haar werking en ziekenhuishygiëne. Tijdens de verpleegstage wordt de student toegewezen aan een (team van) verpleegkundige(n) en volgt deze bij de verzorging van de patiënten en andere taken. Zo ervaart de student zelf, vanaf het eerste jaar, de organisatie van de verpleegeenheid en de wijze waarop overleg en continuïteit van zorg geregeld wordt in de realiteit.

De evaluatie van klinische Lijn 1 gebeurt op verschillende manieren:

  • Multiple choice examen over de theoretische achtergrond kennis van de communicatieve en verpleegvaardigheden (5 punten)
  • Portfolio communicatie (3 punten)
  • Praktisch vaardigheidsexamen : stationsproef - indien onvoldoende op meer dan 2 van de 8 stations - 1 herkansing mogelijk in de Paasvakantie, indien dan ook onvoldoende 2de zittijd voor klinische lijn 1 en nog geen deelname aan de verpleegstage (7 punten)
  • Stage beoordeling - indien onvoldoende op de stage - 2de zittijd voor klinische lijn 1 (5 punten)
  • Tevens wordt in de evaluatie rekening gehouden met de aanwezigheden in de lessen - vaardigheidslessen zijn verplichte lessen.

Je kan een credit Klinische Lijn 1 behalen indien je de kennistoets communicatie en verpleegvaardigheden aflegt en een portfolio communicatie indient. Indien een onderdeel ontbreekt in de portfolio, wordt dit verrekend in de punten. Tevens dien je voldoende te scoren op de beoordeling van de verpleegstage en moet je de stationsproef met goed gevolg afleggen conform de hogergenoemde criteria.

 

Deze informatie is vatbaar voor veranderingen gedurende het academiejaar en dient bijgevolg niet gekwalificeerd te worden als een resultaatsverbintenis maar wel als een inspanningsverbintenis.