Klinische lijn 3

Studiegidsnr:1010GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benedicte De Winter
Nele Michels
Katrien Bombeke
Lucien Hoekx
Kathleen De Greef
Annelies J R Janssens
Olivier Vanderveken
Lieve Baeyens
Linda Symons
Katelijne Baetens
Lucas Ceulemans
Bart Bracke
Kristin Van den Bogerd
Niels Adriaenssens
Chris Cuyt
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Tim Vertongen
Winny Ang
Marijke Avonts
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Pieter Mertens
Angelica Meers
Liene De Witte
Tine Boiy
Edel Maex
Anouk Dieleman
An Stevens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze module bestaat uit communicatievaardigheden en medisch-technische vaardigheden.
In communicatievaardigheden (7 x 3 u = 21u) wordt de student bewust van de eigen professionele ontwikkeling. Hij/Zij leert emoties hanteren in de arts-patiënt relatie, leert communiceren met kinderen en leert omgaan met conflicten. In deze lessen oefent hij/zij onder meer met simulatiepatiënten.
In medisch-technische vaardigheden (30u) worden de volgende zaken behandeld: kind (reanimatie, klinisch onderzoek van de zuigeling), zenuwstelsel en zintuigen (klinisch neurologisch onderzoek, NKO en oftalmologische vaardigheden)en beweging (klinisch onderzoek bewegingsapparaat, taping, patiënten onderzoek).