Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klinische lijn 3

Studiegidsnr:1010GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benedicte De Winter
Nele Michels
Katrien Bombeke
Sonja Spee
Kathleen De Greef
Annelies J R Janssens
Lieve Baeyens
Katelijne Baetens
Kristin Van den Bogerd
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Winny Ang
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Pieter Mertens
Angelica Meers
Tine Boiy
An Stevens
Eveline Somers
Anneclaire Vroegop
Sophie Van Steenbergen
Pieter Provinciael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze module bestaat uit communicatievaardigheden en medisch-technische vaardigheden.
In communicatievaardigheden wordt de student bewust van de eigen professionele ontwikkeling. Hij/Zij leert emoties hanteren in de arts-patiënt relatie, leert communiceren met kinderen en leert omgaan met conflicten. In deze lessen oefent hij/zij onder meer met simulatiepatiënten.
In medisch-technische vaardigheden worden de volgende zaken behandeld: kind (reanimatie, klinisch onderzoek van de zuigeling), zenuwstelsel en zintuigen (klinisch neurologisch onderzoek, NKO en oftalmologische vaardigheden)en beweging (klinisch onderzoek bewegingsapparaat, taping, patiënten onderzoek).

 

Deze informatie is vatbaar voor veranderingen gedurende het academiejaar en dient bijgevolg niet gekwalificeerd te worden als een resultaatsverbintenis maar wel als een inspanningsverbintenis.