Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

1-Chemie en materiaalkunde

Studiegidsnr:1011FTICHM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Linda Beenaerts
Dorine Wambeke
Pieter Billen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1: Chemie

In dit deel wordt gestart met de chemische grondbeginselen en fundamentele chemische wetten. Daarop volgt de bespreking van de bouw van het atoom. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de elektronenstructuur van atomen om daarmee de periodiciteit in atoom- en chemische eigenschappen te kunnen afleiden.

De verschillende chemische bindingen worden uitvoerig besproken (ionbinding, covalente binding, polaire covalente binding en metaalbinding). 

Tenslotte worden chemische reacties in oplossing uitvoerig toegelicht.

Deel 2: Materiaalkunde

Dit deel geeft een inleiding tot de materiaalkunde die grotendeels gebaseerd is op de wetten van de chemie en de fysica.

De eerste hoofdstukken bespreken de atomaire stapeling van metalen en keramische materialen alsook de voorkomende roosterfouten bij metalen.  Eveneens wordt aandacht besteed aan de specifieke moleculaire opbouw van polymeren.

Nadien worden - aan de hand van de kennis van de structuurkenmerken van de materiaalsoorten -  de chemische, fysische en vooral de mechanische eigenschappen van de verschillende materiaalsoorten uitgelegd en worden oefeningen gemaakt.

Ter voorbereiding van de bespreking van de polymeren en polymeermatrixcomposieten wordt een inleiding gegeven in de organische chemie.

De laatste hoofdstukken behandelen een selectie van de basismateriaalsoorten (metalen, polymeren en keramische materialen) tezamen met de belangrijkste eigenschappen en verwerkingstechnieken.  Eveneens worden de polymeermatrixcomposieten besproken. Hier zijn meerdere materiaalsoorten omwille van complementaire eigenschappen gecombineerd.