Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijke vorming 1

Studiegidsnr:1011GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Marc Braem
Nathalie Cools
Marijke Dieltjens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit praktische opleidingsonderdeel vangt aan met een kennismaking met eletronische leerplatform 'BlackBoard' dat aan de UA wordt gehanteerd, gevolgd door internet, zoekmachines, literatuur en databanken, dit alles op een actieve wijze. De omgang met courante office-software en email-software wordt meer gedetailleerd besproken voor teksverwerking - rekenbladen - presentatiesoftware - pdf-bestanden.

In een volgende stap wordt een duidelijk omschreven medisch probleem besproken dat nauw verband houdt met een voor de studierichting relevant onderwerp. Daarna zal de student de nodige informatie dienen te vergaren via elektronische weg en aantonen op welke wijze deze informatie werd bekomen. De laatste stap in het proces is het verwoorden van de antwoorden in een verslag en dit op elektronische wijze tijdig te posten via BlackBoard (electronisch leerplatform). Na elke oefening krijgt de student feedback zowel over de vormelijke aspecten van de antwoorden als de inhoudelijke.

Na elke oefeningssessie volgt een responsiecollege en een toets via BlackBoard waarbij de student wordt ondervraagd over de opgedane kennis aan de hand van meerkeuzevragen - matched questions - true/false vragen - fill in the blank vragen - etc..