Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Algemene didactiek (2de sem., Stadscampus overdag)

Studiegidsnr:1012ASEADR
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Els Tanghe
Gytha Burman
Hans Ihmsen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende leerinhouden komen aan bod:

 • motivatie voor het onderwijs
 • de onderwijsopdracht: basiscompetenties en onderwijsvisie
 • didactisch referentiekader
 • lesvoorbereiding
 • beginsituatie
 • onderwijscontext
 • doelstellingen
 • leerinhouden
 • didactische evaluatie
 • didactische werkvormen
 • klasopstelling: groepering en klasschikking
 • onderwijsleermiddelen
 • didactische principes