Cellulaire fysiologie

Studiegidsnr:1012FBDBIC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:42
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Alain Labro
Dirk Snyders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In biologie en fysiologie heeft de natuur specifiek gebruik gemaakt van onderliggende fysische wetten en eigenschappen. In de cursus cellulaire fysiologie worden verschillende cellulaire processen bestudeerd vanuit deze achtergrond:
Membraantransport - rustpotentiaal - actiepotentiaal - cellulaire exciteerbaarheid
Spiercontractie, mechanica en excitatie-contractiekoppeling
Neurotransmissie en basisbegrippen neurofysiologie
Sensorische systemen (smaak, gezicht, pijn) en hun informatieverwerking