Geschiedenis van de nieuwste tijd

Studiegidsnr:1012FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hilde Greefs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgebouwd uit twee delen:

1. Hoorcolleges:

De cursus wil een bagage aan kennis bieden, maar vooral ook inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de Westerse samenlevingen vanaf het midden van de achttiende eeuw tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uitgangspunt zijn de belangrijke politieke, economische, sociale en culturele transities en transformaties die het tijdperk na 1750 kenmerken, en vaak gekarakteriseerd zijn als uitingen van de totstandkoming van een 'moderne' samenleving. De cursus echter stelt de vraag naar verandering én continuïteit centraal, en plaatst de kenmerken van de West-Europese samenlevingen in een comparatief globaal perspectief.  

2. Lectuurcolleges:

Drie contactmomenten (van telkens twee uur) zijn gewijd aan de analyse en bespreking van wetenschappelijke vakliteratuur over het bestudeerde tijdvak.

Studenten lezen en analyseren enkele wetenschappelijke artikels en bereiden voor deze lectuurcolleges een essay voor dat gepost wordt op blackboard en dat deeluitmaakt van de evaluatie van het vak. In het discussiecollege wordt het artikel geplaatst in het historiografische debat, en gezamenlijk besproken, geanalyseerd en bediscussieerd.  De gelezen artikel behoren tot de examenstof.