Frans: Taalbeheersing 1

Studiegidsnr:1012FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Francis Mus
Isa Van Acker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus legt de nadruk op de volgende vaardigheden:

(1) Luistervaardigheid: om de eindcompetentie van het niveau B2 op het gebied van luistervaardigheid te halen, wordt op de volgende manier gewerkt:
a. Tijdens het 1e en 2e semester kijkt de student elke week autonoom of in klasverband naar een op voorhand bepaald stuk audiovisueel materiaal (veelal via www.tv5.org) en kan in de klas aantonen dat hij het begrepen heeft (verschillende werkvormen, voornamelijk dialogen en groepsgesprekken).
b. Tijdens het 1e en 2e semester komt de student in de klas in contact met ander audiovisueel materiaal: film, muziek e.d.

(2) Spreekvaardigheid: Om de eindcompetentie van het niveau B2 op het gebied van spreekvaardigheid te halen, wordt bv. op de volgende manier gewerkt:
a. Mondelinge productie: monoloog: ervaringen beschrijven; monoloog: een pleidooi houden in een debat; een publiek toespreken.
b. Tijdens het 1e semester kijkt de student regelmatig autonoom of in klasverband naar een op voorhand bepaalde stuk audiovisueel materiaal en is in staat om de inhoud van het fragment mondeling samen te vatten. Hij is ook in staat om van gedachten te wisselen over de thema’s die op die manier aan bod komen.
c. Tijdens het 2e semester doet elke student een mondelinge presentatie van een artikel dat hij/zij gekozen heeft en leidt een debat op basis van door hem/haar opgestelde vragen.
d. Mondelinge interactie: een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen; conversatie; (in)formele discussies
e. Tijdens het 1e en 2e semester neemt de student deel aan allerlei interactiegerichte activiteiten zoals rollenspellen, debatten, enz.

(3)Schrijfvaardigheid: Wat de schrijfvaardigheid betreft wordt de nadruk gelegd op de schriftelijke productie :
a. Tijdens het 1ste semester wordt vooral de nadruk gelegd op korte (veelal contrastieve) schrijfoefeningen die verband houden met de aangeleerde woordenschat (zelfstudie) en met de meest courante taalfouten die Nederlandstaligen maken in het Frans (cf. Erreurs courantes: zelfstudie). De studenten krijgen onmiddellijk individuele en/of klassikale feedback over de geleverde prestatie.
b. In het 2de semester leert de student notitities te maken op basis van een audiovisueel fragment en een verslag op te stellen. Elke oefening wordt gevolgd door individuele en klassikale feedback.
c. Daarnaast leert de student een gestructureerde argumentatietekst (standpunt uiteenzetten, voor- en nadelen afwegen, argumentatie, formeel register) ) te schrijven over op voorhand aangekondigde thema's, die verband houden met de aangeleerde woordenschat (zelfstudie).

(4) Leesvaardigheid wordt niet als doel beschouwd (het maakt specifiek het voorwerp uit van het opleidingsonderdeel Tekstanalyse), maar wordt wel onrechtstreeks ingeoefend.

NB: de cursus bestaat uit twee delen. Het deel "schriftelijk" wordt door dr. Francis Mus gedoceerd, het deel "mondeling" door dr. Isa Van Acker.