Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Anatomie en radiologische anatomie

Studiegidsnr:1012GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:102
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guy Hubens
Maarten Spinhoven
Luc Van Nassauw
Thiery Chapelle
Jan Gielen
Francis Van Glabbeek
Johan Somville
Olivier Vanderveken
Leen Uyttebroek
Sigrid Stroobants
Maurits Voormolen
Annemie Snoeckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een grondige kennis van de menselijke anatomie is een basis vereiste om in latere modules de pathologie goed te kunnen begrijpen. In deze module zal je de verschillende anatomische structuren van hoofd en hals, thorax, schoudergordel met bovenste lidmaat, abdomen, bekken en onderste lidmaat bestuderen. Eerder dan een encyclopedische anatomische detailkennis na te streven  zal de nadruk liggen op een klinisch functionele aanpak waar je vooral  die anatomische kennis die nodig is om de latere klinische modules goed te begrijpen zal aanleren. Daarnaast is het zo dat radiologische technieken een essentiële rol spelen in de diagnose, stadiëring en follow-up van ziektebeelden. Vrjwel elke arts krijgt dagdagelijks te maken met radiologische onderzoekingen waarop anatomische structuren worden weergegeven. In deze module krijgt de student een overzicht van de meest gebruikte radiologische beeldvormingstechnieken  zoals conventionele radiografie, angiografie, computertomografie (CTscan), magnetische resonantie beeldvorming (MRI), echografie. De fysische basisprincipes evenals indicaties en beperkingen van de methodes worden behandeld. Parallel met het bestuderen van de anatomische structuren op tekeningen en multimediamateriaal leert de student normale anatomische structuren herkennen op radiologische beelden van hoofd en hals, thorax, abdomen, ledematen en cardiovasculair systeem.