Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Nier 1

Studiegidsnr:1012GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Daniel Abramowicz

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit opleidingsonderdeel wordt eerst gekeken naar macroscopische anatomie om daarna over te gaan naar de microscopische structuren van de nier, met name de functionele eenheid; het nefron. Vervolgens wordt de normale werking van de glomerulus en renale doorbloeding en het effect van schommelingen van fysiologische parameters behandeld. Tenslotte komt de huishouding van water en zout, de elektrolyten-huishouding, en van het zuur-base-evenwicht aan bod.


De module wordt afgesloten met een voorbeeldtoets als voorbereiding op het examen.
Dit wordt beschreven in de studiewijzer op blackboard bij 'studiemateriaal'.