Geïntegreerd practicum

Studiegidsnr:1013FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min. 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste ba vakken Gelijktijdige inschrijving of credit behaald voor Biopolymeren, Biokatalyse, Identif. biomol., Scheiding zuiver. biomol., Mol biologie en Microbiologie
Contacturen:120
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Geuens
Sylvia Dewilde
Vincent Timmerman
Xaveer Van Ostade

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Om de studenten vertrouwd te maken met micro-organismen zullen zij verschillende micro-organismen opgroeien en vervolgens karakteriseren met behulp van onder andere selectieve voedingsbodems, Gram-kleuringen en microscopie.
In een tweede opdracht moeten de studenten via genotypering, sequentiebepaling en zoekopdrachten in computer databanken de identiteit van een onbekende bacterie achterhalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van DNA isolatie, fragmenteren van DNA d.m.v. restrictie enzymen, agarose-gelelectroforese, DNA amplificatie d.m.v. de polymerase kettingreactie, en sequentiebepaling van DNA.
In een derde hoofdopdracht wordt gevraagd een eukaryoot eiwit tot expressie te brengen in een bacterieël systeem. Hierbij zullen volgende technieken worden gebruikt : expressieclonering, zuivering van het eiwit door differentiële precipitatie door uitzouting, chromatografische scheidingen, enzym en eiwit testen en gelelectroforese.
Naast deze hoofdopdrachten zullen nog andere oefeningen uitgevoerd worden in het kader van de recombinant DNA technologie, eiwitonderzoek.