Orgaanfysiologie en pathofysiologie II

Studiegidsnr:1013FBDFAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:80
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gilles De Keulenaer
Vincent Segers
Paul Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende organen en orgaansystemen worden fysiologisch benaderd: het cardiovasculair stelsel, respiratoir stelsel, urinair stelsel, gastro-intestinaal stelsel, endocrien stelsel. De fysiologie van deze stelsels wordt toegelicht tijdens hoorcolleges en geillustreerd met animatiefilms. Waar relevant worden farmacologische aangrijpingspunten aangestipt. Tijdens de practica worden deelaspecten zoals bloeddruk, het electrocardiogram, de hartcyclus, de longventilatie, en het concentrerend/diluerend vermogen van de nier op een interactieve manier uitgewerkt.

Bijwonen van de practica en excursies is verplicht.

Afwezigheid moet binnen de 24u gemeld worden aan de studentenadministratie (FBD,http://uahost.uantwerpen.be/helpdesk/fbd/), de docent en de assistent en kan enkel gewettigd worden door een geldig bewijs van afwezigheid (bv ziektebriefje, overlijdensbericht,…(cfr OER gewettigde afwezigheid)). Dit bewijs van afwezigheid dient op de eerste dag van de terugkomst aan de studentenadministratie (CDE, gebouw S, 1ste verdieping) gegeven te worden. Een scan of kopie moet overgemaakt worden aan de docent en assistent. Met een gewettigd bewijs mag/moet de student het practicum inhalen. Na de inhaling moet minstens 80% van het practicum zijn afgewerkt om vrijgesteld te kunnen worden van het practicum en te mogen deelnemen aan het practicumexamen. Een melding van ziekte binnen 24u (zie hierboven) maakt het mogelijk om (praktisch) haalbare inhaalmogelijkheden te zoeken.

Ongewettigde afwezigheid bij één of meerder practica/excursies kan automatisch aanleiding geven tot een vermelding “afwezig” voor het volledige praktijkgedeelte en tot uitsluiting van het eventuele practicumexamen.