Inleiding tot de natuurwetenschappen

Studiegidsnr:1013FLWFID
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karim Zahidi
Raoul Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel valt uiteen in 3 blokken waarin telkens een of
meerdere thema's aan bod komen uit eenzelfde wetenschapsgebied.
In het onderdeel Fysica wordt aandacht besteed aan de klassieke mechanica
en de (niet-relativistische) quantummechanica. Bijzonder aandacht gaat
hierbij naar de problemen waarmee de klassieke mechanica kampt en de
manier waarop dergelijke problemen binnen de quantummechanica een
oplossing krijgen
In het onderdeel Biologie wordt ingegaan op de evolutieleer. We bespreken
de klassieke theorie van Darwin en bekijken vervolgens hoe deze theorie
samen met de moderne genetica kan worden vervlochten tot de hedendaagse
neo-darwiniaanse biologie. We bekijken ook een aantal kritieken op deze
theorie.
In het onderdeel Wiskunde/Informatica gaan we na hoe verschillende soorten
van complexiteit kunnen worden geformaliseerd en bestudeerd.