Eigentijdse geschiedenis

Studiegidsnr:1013FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Maarten Van Ginderachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Cursus  

Deze cursus biedt een overzicht van de eigentijdse wereldgeschiedenis na 1945 in vier grote delen: 1) ecologie, 2) demografie en energie, 3) economie en maatschappij, 4) internationale politiek. Twee rode draden zijn door dit verhaal geweven: 1) de globale samenhang tussen uiteenlopende delen van de wereld enerzijds en tussen verschillende sociale en ecologische processen anderzijds; 2) de spanning tussen globale integratie en fragmentatie op lokaal vlak. Wereldwijde handel, multinationals waarop geen enkele natie-staat nog greep heeft, de coca-colonisering van de populaire culturen, het internet. Al deze fenomenen wijzen op een grotere eenwording van de wereld. Daar staat echter tegenover dat sinds 1945 het aantal staten geprolifereerd is (tengevolge van de dekolonisering en de implosie van de Sovjet-Unie), religieuze en raciale tegenstellingen zeker niet verdwenen zijn, en de materiële kloof tussen de haves en de have-nots groter is geworden. 
 

  • Lectuurcolleges

De lectuurcolleges zijn opgebouwd rond filmdocumentaires, aangevuld met een reader. De studenten moeten aan de hand van de documentaire en de bijbehorende teksten een reeks vragen beantwoorden. Op het examen zal hierover een essayvraag gesteld worden. 

 
Praktisch

hoorcolleges op maandag van 14 tot 16u.

Vier lectuurcolleges op woensdag van 13 tot 16u: 4 maart, 25 maart, 22 april, 6 mei