3-Wiskunde

Studiegidsnr:1013FTIWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 1-Wiskunde (1001FTIWIS)
Contacturen:44
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Levrie
Rudi Penne
Maggy Goossens
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van de ruimtemeetkunde: coördinatentransformaties en studie van ruimtekrommen en oppervlakken.
Analyse van functies van meerdere veranderlijken: meervoudige integralen, lijnintegralen, extremumproblemen.
Eigenwaarden en eigenvectoren. Kleinste-kwadratenmethode. Principal Component Analysis (PCA). Met toepassingen.