Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bloed 1

Studiegidsnr:1013GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Zwi Berneman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Fysiologie en fysiopathologie van bloedcelvorming en hemostase, elementen van bloedtransfusie en een aantal geselecteerde ziektebeelden (voornamelijk niet-kwaadaardig) zoals anemie, bloedarmoede, trombocytopenie, neutropenie, aplastische anemie, hemofilie, trombocytopathie en de ziekte van von Willebrand.