Inleiding tot de wereldgeschiedenis

Studiegidsnr:1014FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Maarten Van Ginderachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Cursus
  Deze cursus geeft een overzicht van de wereldgeschiedenis van het ontstaan van de landbouw tot de industriële revolutie in zes chronologisch-thematische hoofdstukken:  

  1) Van de eerste mens tot de vroegste landbouw: de impact van ecologie en geografie (ca. 5.000.000 - ca. 4000 BCE)
  2) Uit het slijk: de groei van sociale complexiteit (ca. 4000 - ca. 500 BCE)
  3) De spiltijd: de rol van cultuur, religie en ideologie (ca. 800 BCE - ca. 500 CE)
  4) Uitwisseling. De groei van continentale communicatienetwerken (ca. 200 - ca. 1500 CE)
  5) Rise of the west, decline of the rest? Vroege globalisering (ca. 1500 – ca. 1750 CE)
  6) The age of revolutions: demografie, economie en politiek (vanaf ca. 1750 CE)

  Bijzondere aandacht gaat uit naar evoluties in, vergelijkingen van en interacties tussen gemeenschappen over de hele wereld. Ook de ontwikkeling van het vakgebied wereldgeschiedenis, verschillende (soms conflicterende) verklaringsmodellen en de belangrijkste vraagstukken binnen dat domein komen aan bod.

Deze cursus biedt een verhaal van globale samenhang in drie betekenissen: 1) geografisch: contacten tussen verschillende delen van de wereld; 2) ecologisch: de relatie tussen de mens en zijn omgeving; 3) menselijk: samenhang tussen de verschillende domeinen van het menselijke handelen (sociaal, politiek, demografisch, cultureel en economisch).

 • Lectuurcolleges
  Naast de hoorcolleges zijn er 5 lectuurcolleges waarin teksten gezamenlijk besproken worden. Deze colleges vinden plaats op maandag van 10.30 tot 12.30u, uitsluitend op de volgende dagen:
   
  4 maart

  18 maart

  1 april

  6 mei

  20 mei.