Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Huisartsgeneeskunde 1

Studiegidsnr:1014GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Veronique Verhoeven
Samuel Coenen
Paul Van Royen
Hilde Philips
Jo Lebeer
Peter Dieleman
Katrien Bombeke
Niels Adriaenssens
Hans De Loof
Giannoula Tsakitzidis
Werner Van Peer
Barbara Gilis
Josefien van Olmen
Katleen Verheyen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module ‘Huisartsgeneeskunde/medische probleemoplossing’ worden de basisbeginselen aangeleerd in verband met medische probleemoplossing (zowel medische besliskundige principes voor diagnose als (be)handelingsprincipes). Daarnaast leren studenten de taken en functies eigen aan huisartsgeneeskunde kennen.

Zowel voor studenten die later klinisch werk zullen doen in het ziekenhuis, als voor hen die een verdere opleiding tot huisarts zullen volgen, is het noodzakelijk dat zij de basisprincipes kennen van de huisartsgeneeskunde.  

Er wordt gewerkt rond klinisch (diagnostisch) redeneren, het biopsychosociale model en basisconcepten van huisartsgeneeskunde