Stage

Studiegidsnr:1015FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Timmy De Laet
Charlotte De Somviele

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stage sluit aan bij de theater- en/of filmpraktijk en kan gezien worden als een concrete beroepsoriëntatie. Voor wie een job binnen de culturele sector ambieert, betekent het vaak een springplank voor de toekomst. Doelstelling is om via een praktijkervaring inzicht te verwerven in (de werking van) het professionele film- en podiumkunstenlandschap en op die manier praktische competenties te verwerven. Tegelijk leren stagiaires de theoretische bagage die ze tijdens hun opleiding verwierven in de praktijk om te zetten.   

 

De stage veronderstelt bijgevolg een grondige voorbereiding, een actieve en soepele houding tijdens de stageperiode, en een bereidheid tot reflectie en dialoog met de praktijk waarin men terechtkomt. De student zoekt zelfstandig een stageplaats, in overeenstemming met de eigen belangstelling en vaardigheden. Men kan bijvoorbeeld stage lopen bij een regisseur, dramaturg, in de cultuurredactie van een krant of tijdschrift, of bij een filmproductiehuis... 

Bedoeling is dat de student door observatie maar ook door actief mee te draaien in de praktijk, ‘aan den lijve’ kennis maakt met het creatieve proces (of de productie, receptie en studie van dit proces). Tijdens de stage zal de student zelfstandig een afgebakend takenpakket uitvoeren. Deze taken worden vooraf afgebakend in overleg met de student, de gastinstelling en de stagecoördinator aan de UAntwerpen. Nadien schrijft de stagiair een stageverslag waarin hij/zij het vermogen tot zelfreflectie en evaluatie leert aanscherpen en aantoont dat hij/zij de specifieke praktijk kan plaatsen in een bredere context (sociale, culturele, wetenschappelijke).

Praktische informatie

De student loopt 1 maand voltijds stage bij een professionele instelling binnen het domein van de film en podiumkunsten (voor bachelorstudenten kan ook literatuur) naar keuze. Omgerekend in werkuren moet de student minimum 150 uur stage lopen. De stage kan gespreid worden over het volledige academiejaar, de vakantieperiodes inclusief

De werkuren worden bepaald in overleg met de stageplaats. Sommige studenten opteren voor een spreiding doorheen het jaar, andere lopen liever een intensieve periode stage. Hou er rekening mee dat je andere lessen niet verwaarloost en neem in elk geval contact op met de betrokken docenten als je tijdelijk niet in de les kan zijn. 

Naast de stage zelf, wordt ook de zoektocht naar een stageplaats en het stageverslag in rekening gebracht bij de evaluatie van de stage. De student legt met andere woorden een volledig traject af, waarin er een grote zelfredzaamheid wordt verwacht:

1. Zoektocht: De stageplaats wordt best zo snel mogelijk vastgelegd, aan het begin van het academiejaar. Je kan de zoektocht evenwel al veel vroeger aanvangen. Internationale stages worden uitdrukkelijk gestimuleerd.

2. Administratie: stagecontract in orde brengen, het zorgt ervoor dat je tijdens de stage verzekerd bent (via de UA)

3. Stageperiode: actieve, kritische en beweeglijke houding

4. Evaluatie: Van de student wordt een stageverslag van 12 pagina's verwacht: enerzijds een persoonlijke en kritische (zelf)evaluatie, anderzijds een meer objectieve beschrijving van de organisatie (interne werking en plaats in het culturele veld). 

Alle verdere praktische informatie omtrent de verschillende stappen in dit traject en de nodige formulieren vind je op Blackboard (enkel toegankelijk voor ingeschreven studenten)