Simulatie van structuurelementen

Studiegidsnr:1015FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Renaat Passchyn
Mario Rinke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt in deel 1 (spanningen en vervormingen):

Het verband tussen enerzijds uitwendige actie (eigengewicht, opgelegde belasting, klimaatinvloed) en anderzijds spanning (normaalspanning en schuifspanning) en vervorming (rek en kromming).  Dit in structurele elementen in verschillende materialen die op extensie en buiging worden belast.

In deel 2 (simulatie):

De fysieke modellering van structuren als ontwerpmiddel voor ruimtes, functies en tektonische overwegingen in een gebouw. De studenten zullen daarom kijken naar historische en hedendaagse gevallen van fysieke modellering, maar ook naar structurele basistypologieën en het probleem van de stabiliteit. De nadruk zal dan liggen op de ontwikkeling van eigen kleine ontwerpprojecten op basis van een continu modelleringsproces in kleine teams met een parallelle analyse en documentatie als leidraad voor het besluitvormingsproces.