Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Celbiologie partim histologie en cytologie

Studiegidsnr:1015GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:66
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)John-Paul Bogers
Jean-Pierre Timmermans
Inge Brouns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de bouw van de kleinste functionele eenheid van het menselijk lichaam, de cel, uitgebreid “onder de loep genomen”. Nadat in een vorige cursus Biochemie een aantal basiscomponenten van de cel geïllustreerd werden, zal hier de microscopische opbouw van cellen en weefsels uitvoerig besproken worden. Na het verduidelijken van de structuur van de cel, wordt eveneens de interactie tussen verschillende cellen en de bouw van verschillende weefsels belicht. Tenslotte wordt in de practicumsessies de lichtmicroscoop aangewend om cellen en weefsels in preparaten te herkennen en te bestuderen.