Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Hart, longen, nier en bloed 1

Studiegidsnr:1015GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:194
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Zwi Berneman
Jan Van Meerbeeck
Hein Heidbuchel
Daniel Abramowicz
Floris Wuyts
Anne Vorlat
John-Paul Bogers
Marc Claeys
Guido Van Hal
Johan Verbraecken
Ellie Oostveen
Johan Saenen
Kathleen Deiteren
Laurence Roosens
Alain Gadisseur
Kurt Tournoy
Amaryllis Van Craenenbroeck
Rachel Hellemans
Inez Rodrigues
Marie-Berthe Maes
Jo Raskin
Ester Philipse
Dirk Quina
Suresh Krishnan Yogeswaran
Maarten Spinhoven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

M.b.t. het onderdeel 'nier':
Tijdens dit opleidingsonderdeel wordt eerst gekeken naar macroscopische anatomie om daarna over te gaan naar de microscopische structuren van de nier, met name de functionele eenheid; het nefron. Vervolgens wordt de normale werking van de glomerulus en renale doorbloeding en het effect van schommelingen van fysiologische parameters behandeld. Tenslotte komt de huishouding van water en zout, de elektrolyten-huishouding, en van het zuur-base-evenwicht aan bod.

De module wordt afgesloten met een voorbeeldtoets als voorbereiding op het examen.
Dit wordt beschreven in de studiewijzer op blackboard bij 'studiemateriaal'.

M.b.t. het onderdeel 'hart':
Als basis voor de module worden een aantal topics gekozen, waarrond het rooster is opgebouwd. Deze topics vormen de basis voor de leerdoelen, waarbij topic 1 tem 9 afkomstig zijn uit de fiches van de Objectives for the Qualifying Examination.
Topic 10 koppelt de symptomen aan het meer klinisch gerichte onderwijs dat later aan bod komt (in de masterjaren); Topic 11 is de basis van de zelfstudieopdrachten, die verwijzen naar de farmacologie, maar dan toegepast op deze module. 

1. harttonen en geruisen (m.i.v. normale hartfunctie)
2. hypertensie
3. hypotensie
4. dyspnoe, oedeem (m.i.v. nadrukkelijk hartfalen)
5. hartkloppingen
6. syncope
7. plotse dood
8. polsafwijkingen/(verminderd/afwezig/geruisen)
9. concepten van de fysiologie en pathologie van de cardiovasculaire en hematologische aandoeningen
10. zelfstudieopdrachten : pharmacologische aspecten 
In de 2de doorgang zal verder worden gebouwd op deze topics, maar dan gericht op diagnose en behandeling.

M.b.t. het onderdeel 'longen':
Volgende onderwerpen zullen worden besproken:
Gaswetten
Ventilatie
Structuur en functie van de luchtwegen en long
Diffusie
Ademmechanica
Longcirculatie
Gasuitwisseling of zee niveau, of grote hoogte en diepte
Ademregulatie
Arteriele bloedgassen
Pathofysiologie van astma
Pathofysiologie van COPD
Pathofysiologie van slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen
Pathofysiologie van restrictieve longaandoeningen
Principes van Niet-invasieve beademing
Spirometrie
Inspanningsonderzoeken
Zuurstoftherapie
Rookstop
Kinesitherapie
Inhalatietherapie

M.b.t. het onderdeel 'bloed':
Fysiologie en fysiopathologie van bloedcelvorming en hemostase, elementen van bloedtransfusie en een aantal geselecteerde ziektebeelden (voornamelijk niet-kwaadaardig) zoals anemie, bloedarmoede, trombocytopenie, neutropenie, aplastische anemie, hemofilie, trombocytopathie en de ziekte van von Willebrand.