Kind en ontwikkeling 1

Studiegidsnr:1015GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koenraad Van Hoeck
Stijn Verhulst
Geert Mortier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

-          Inleiding. Anamnese. Klinisch onderzoek zuigeling & kind.
-          Normale en abnormale ontwikkeling. Mijlpalen. Motoriek.
-          Intelligentie, spraak en taal. Leerstoornissen.
-          Normale groei. Hormonale regulatie. Puberteit en geslachtsontwikkeling.
-           Neonatale aanpassing aan het extra-uteriene leven. Klinisch vignet icterus.
-          Overgangscirculatie. Respiratoire distress van de pasgeborene. Screening van de neonatus.
-          Meest voorkomende genetische afwijkingen. Interpretatie stamboom.
-          De voeding van het normale kind: borstvoeding, Zuigelingenvoeding. Voedingsproblemen.

-          tandontwikkeling en preventie
-         exantheem ziekten
-         Acute hoest bij het kind
-          Aangeboren hartafwijkingen
-          Congenitale afwijkingen van de urinewegen. Zindelijkheids problemen en urineweginfecties
-          Braken en dehydratie. Eetproblemen.
-          Slaapproblemen.
-          Farmacotherapie bij het kind.

-         publieke gezondheids preventie: vaccinaties en aangepast onderwijs
-          Klinische lijn: reanimatie : BLS kind en baby + klinische onderzoek van de zuigeling